Gudstjenestekalender

25aug kl. 10:00

Gudstjeneste

ved Merethe Jørgensen

 

Efter gudstjenesten er der konfirmandindskrivning for de …

25aug kl. 10:00
01sep kl. 10:00

Gudstjeneste

ved Merethe Jørgensen

01sep kl. 10:00
08sep kl. 16:00

Præsteindsættelse

Ved gudstjenesten indsættes vores nye provst/sognepræst.

08sep kl. 16:00

Aktivitetskalender

29aug kl. 09:00

Morgensang

ved Merethe Jørgensen

29aug kl. 09:00
11sep kl. 09:30

Onsdagsmøde

Sognepræst Jørgen Hanssen taler om: At blive ældre i en moderne verden.

11sep kl. 09:30
26sep kl. 18:00

Samtalecafé

Højskoleforstander Rikke Holm taler om: Hvordan kan vi aktualisere Grundtvigs idéer …

26sep kl. 18:00