Du er her: 

Kalender

25aug kl. 10:00

Gudstjeneste

ved Merethe Jørgensen

 

Efter gudstjenesten er der konfirmandindskrivning for de …

25aug kl. 10:00
29aug kl. 09:00

Morgensang

ved Merethe Jørgensen

29aug kl. 09:00
01sep kl. 10:00

Gudstjeneste

ved Merethe Jørgensen

01sep kl. 10:00
08sep kl. 16:00

Præsteindsættelse

Ved gudstjenesten indsættes vores nye provst/sognepræst.

08sep kl. 16:00
11sep kl. 09:30

Onsdagsmøde

Sognepræst Jørgen Hanssen taler om: At blive ældre i en moderne verden.

11sep kl. 09:30
26sep kl. 18:00

Samtalecafé

Højskoleforstander Rikke Holm taler om: Hvordan kan vi aktualisere Grundtvigs idéer …

26sep kl. 18:00
07dec kl. 16:00

Koncert: Händels oratorium "Messias"

 

07dec kl. 16:00

Desuden:

 • Morgensang hver anden torsdag (vinterhalvåret 9.00)
 • Fyraftensang hver anden torsdag (vinterhalvåret kl 17)
 • Påske for mini-konf., Halloween i november
 • ”De 9 Læsninger” i december
 • Rytmiske gudstjenester
 • Særgudstjenester for bl.a. efterskolerne, Askov-Malt skole og andre.

Faste aktiviteter i årets løb:

 • BABYSALMESANG
 • MINIKONFIRMANDER
 • ONSDAGSMØDER
 • SAMTALECAFÉ (m. Grundtvigsk Forum)
 • FOREDRAG (i samarbejde med Grundtvigsk Forum og Askov Højskole)
 • KIRKE-BIO-CAFÉ
 • KONCERTER
 • KIRKEFROKOSTER
 • KIRKEKAFFE I PRÆSTEGÅRDEN 1. søndag i advent
 • KUNSTUDSTILLINGER I KIRKEN
 • GUDSTJENESTE OG FÆLLESSPISNING i samarbejde med Askov Bylaug og Askov Højskole
 • JULESALMESANG hver uge i december
 • JULEKRYBBEBYGGERI
 • KONFIRMANDJUBILÆUM (både 1. og 2. års)
 • TEATER/KIRKESPIL m. Sløjdscenen i kirken
 • JULETRÆS-TÆNDINGS-EFTERSPIL I KIRKEN efter Bylaugets arrangement v. Brugsen

Kirkebil

PM Taxi - tlf. 7536 2325 - bestilles senest kl. 18 dagen før gudstjenesten.
Kan også benytttes til sognemøder.

Den danske salmebog online

- klik på bogen.

Dagens tekst - klik på bogen.