Du er her: 

Samtalecafé

 

Næste arrangement i samtalecaféen er med Askov Højskoles forstander Rikke Holm.

Emnet er:

Hvordan kan vi aktualisere Grundtvigs idéer om dannelse i et multikulturelt samfund som vores.

Rikke Holms oplæg tager udgangspunkt i Grundtvigs tanker om dannelse og giver nogle nutidige bud på at definere begrebet dannelse.

Hun stiller spørgsmålet: Er det rent faktisk muligt at tale om dannelse i dag, hvor vi ikke som tidligere har et fælles kulturelt værdigrundlag?

 

Mødet finder sted torsdag d. 26. sept. kl. 18.00 – 20.00 i Konfirmandhuset og arrangeres i samarbejde med Grundtvigsk Forum Askov. 

Undervejs serveres en sandwich og vand/øl.