Begravelse/ Bisættelse

 

Ved dødsfald vælger de pårørende som regel først at henvende sig til en bedemand, som tager sig af de praktiske foranstaltninger i forbindelse med begravelsen/bisættelsen.

Her aftales også, om den afdøde skal begraves eller kremeres.

Efterfølgende kontaktes en af sognets præster. Ved en samtale om afdøde, som måske selv havde ønsker for sin begravelse/bisættelse, aftales det, hvordan den kirkelige handling skal forløbe. 

Hvis der ønskes hjælp til pyntning af kirken, kan dette også formidles af præsten.

 

Pr. 1. januar 2020 ydes der 100 % tilskud til erhvervelse af gravsted og til gravkastning på hverdage. Lørdagstillæg fastholdes.

Denne ordning gælder for folkekirkemedlemmer i Askov Pastorat.


Kontakt præsten

 Læs mere om begravelse og bisættelse på https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser