Du er her: 

Vielse/Kirkelig velsignelse

 

For at blive viet i Askov Kirke skal mindst den ene af jer være medlem af folkekirken.

Før brylluppet skal I have en prøvelsesattest fra kommunen. 
I skal udfylde en ægteskabserklæring og aflevere den til kommunen for at få prøvelsesattesten. 
Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. 
Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.
Prøvelsesattesten skal afleveres til præsten.

Et stykke tid inden bryllupsdagen skal I have en samtale med præsten. 
Ved samtalen gennemgås de praktiske forhold ved vielsen såvel som betydningen af dagen.
Det er ved denne samtale I aftaler salmer, musik, evt. pyntning af kirken og andet.

 

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Er I blevet borgerligt gift, kan I få en kirkelig velsignelse af ægteskabet.

En kirkelig velsignelse ligner en vielse, med den forskel, at I ikke skal sige ja til at tage hinanden til ægte, fordi I jo allerede er gift. 
For at få kirkelig velsignelse i Askov Kirke gælder de samme regler, som for par, der ønsker at blive viet. (se ovenfor).

Læs mere om vielse og kirkelig velsignelse på https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup