Du er her: 

Dåb

 

Dåb og navngivning

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.

Hvis I ønsker, at jeres barn skal navngives ved dåb, aftales dette med den af sognets præster, der har tjenesten den ønskede søndag – se gudstjenestelisten.

Inden dåben mødes forældrene og præsten til en dåbssamtale. Her fortæller præsten om dåbens betydning og om dåbsritualet.

Ved mødet oplyser forældrene barnets navn og hvem, der skal være barnets faddere. Der skal registreres mindst to og højst fem faddere. For at blive fadder skal man være fyldt 14 år og være døbt. 

Læs mere om dåb her    https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab