Julen i Askov Kirke 2020

 

På grund af Covid-19 situationen og de aktuelle restriktioner for brug af kirkens rum bliver julen i Askov Kirke anderledes, end den plejer, da der kun må være 70 gæster pr. gudstjeneste.

Vi har derfor valgt at afholde 3 juleaftensgudstjenester torsdag den 24. december kl. 12.00, 14.00 og 16.00.

Billetter til juleaftensgudstjenesterne kan afhentes ved kassen Dagli’Brugsen i Askov fra tirsdag, den 8. december kl. 18.00.

Vi henstiller til, at man som familie kun afhenter det antal billetter, man har brug for, sådan at flest mulige familier får mulighed for at deltage ved juleaftensgudstjenesten.

 

Hvis man ikke kan komme i kirke juleaften, så afholder vi også gudstjeneste juledag fredag den 25. december kl. 10.00 og 2. juledag lørdag den 26. december kl. 10.00.

 

Husk, at mundbind er påkrævet, når man bevæger sig i kirken, men ikke når man sidder.

 

Med venlig hilsen

Askov Menighedsråd

Krav om brug af mundbind i kirken

*Kravet omfatter ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover.

*Kravet gælder, når man bevæger sig ind i, ud af eller rundt i lokalet.

*Kravet omfatter ikke, når deltagere sidder ned eller knæler.

*Kravet omfatter ikke, når deltagerne som led i en religiøs ceremoni kortvarigt rejser og sætter sig på den samme plads.

*Kravet omfatter ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier.

*Kravet omfatter ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.

*Kravet omfatter ikke kirkekor, der øver.

 

Med venlig hilsen

Askov Menighedsråd

Nyt menighedsråd

På valgforsamlingsmødet tirsdag d.15.september 2020 blev følgende kandidater valgt til menighedsrådet:

Mike Simonsen Straarup

Henning Helle Knudsen

Anne-Marie Melvang

Betina Højgaard

Ulla Henningsen

Erling Glitrup

Beata Fabricius

 

Følgende kandidater blev valgt til stedfortrædere:

Inger Barsballe

Peter Søndergaard

 

Resultatet af valget er gældende, med mindre der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, indgives en anden kandidatliste. Er dette tilfældet, skal der afholdes et afstemningsvalg tirsdag den 17. november 2020.

 

På valgbestyrelsens vegne

Preben Simonsen