Afsked med Merethe Jørgensen

Merethe Jørgensen holdt afskedsgudstjeneste søndag d.29/9, og rigtig mange askovborgere var mødt op for at sige pænt farvel.

Vi siger tak for 3½ gode år i Askov og ønsker Merethe alt godt i det nye embede i Flensborg.

Ny sognepræst

 

Peter Ole Finnemann Viuff er fra d.1.september 2019 den nye sognepræst i Askov og provst i Malt Provsti.

Menighedsrådet er overbevist om, at Peter Viuff vil kunne rumme de udfordringer, man møder som sognepræst i Askov. Han har med sin teologiske viden, et grundtvigsk livssyn, iøjnefaldende energi og ikke mindst humor vist, at han kan spænde over Askov Kirkes stærke tilknytning til Højskolen, Grundtvigsk Forum og traditioner fra valgmenighedstiden og samtidig medvirke til en kirke med en bred folkelig forankring i lokalsamfundet.

Menigheden i Askov får med Peter Viuff en dygtig prædikant, som med stor energi og sin umiddelbare og imødekommende personlighed vil sætte sit positive præg på det kirkelige arbejde.

Han bliver en meget inspirerende samarbejdspartner for menighedsrådet, de ansatte og de mange frivillige omkring Askov kirke.  

Biskop Elof Westergaard indsætter Peter Viuff som sognepræst i Askov og provst i Malt Provsti ved en gudstjeneste i Askov Kirke søndag d.8.september 2019 kl.16.00.

Vi byder Peter Viuff og hans familie velkommen i Askov og glæder os til det fremtidige samarbejde. 

 

 

Ny præstevikar

 

Pastor emeritus Jørgen Hanssen ansættes som vikarierende præst fra d.22/7. Jørgen Hanssen afløser Hanne Eggers, der har fået nyt job i Nordjylland.  

Jørgen Hanssen har sin første tjeneste i kirken, når der er morgensang d.15.august.

Vi byder Jørgen velkommen til Askov.