Du er her: 

Om kirken

Fra valgmeninighedskirke til sognekirke i højskolebyen

”Den 27. august 1899 nedlægges Grundstenen til denne Kirke. Mænd og Kvinder omkring Askov Folkehøjskole vil gerne i Ly af Valgmenighedsloven, med Axel Helweg som præst, dele et kirkeligt Samliv med hverandre, og beder Gud velsigne dette for os i Jesu navn.”

Således lyder inskriptionen på Askov kirkes grundstensdokument. Ordene røber den rolle, højskolen spillede ved dannelsen af valgmenigheden og opførelsen af kirken.

Forstander Ludvig Schrøder var stærkt knyttet til sognepræsten i Vejen, Hans Svejstrup, som han kendte fra sin tid i Rødding, da Svejstrup var sognepræst dér.

Da Svejstrup døde i 1893, fik man en ordning med Malt, så præsten H. F. Feilberg, der boede i Askov og havde tæt kontakt til højskolen, prædikede en gang om måneden i Malt kirke. Samtidigt begyndte man at lufte ideen om en valgmenighed i Askov. Schrøder brød sig ikke om tanken; sognefællesskabet med Malt måtte ikke brydes, men Poul la Cour, den  kendte Askovlærer, folkeoplyseren og opfinderen, ”Danmarks Edison”, brændte for tanken om en valgmenighed, og hans holdning blev afgørende.

Da man først kom i gang, gik det stærkt. Den 8. februar 1899 holdtes det første møde i sagen på La Cours forsøgsmølle. Den 23. februar tegnede 38 familier sig. Den 10. april valgtes en bestyrelse. Den 27. april indløb et ja fra sognepræst Axel Helweg, Samsø, til at være valgmenighedens præst. Den 7. juli enighed om at bygge kirke efter arkitekt Rolf Schroeders tegning; dog reduceredes målene til ¾ af de oprindelige mål. Den 27. august nedlagdes grundstenen. Den 10. januar 1900 meddeltes ved kgl. resolution anerkendelse af Askov Valgmenighed.

Søndag den 28. januar 1900 fandt kirkeindvielsen sted, og den følgende sommer byggedes præsteboligen nord for kirkegården, også efter tegning af Rolf Schroeder.

Valgmenigheden eksisterede indtil 1972, og den
havde i tidens løb følgende formænd:

Poul la Cour, 1899 – 1908
Frederik Hansen, Forsøgsstationen, 1909 – 1921
Jørgen Boesen, Askov Nedergård, 1921 – 1951
Karsten Iversen, Forsøgsstationen, 1951 – 1967
Kurt Bay-Petersen, Sløjdskolen, 1968 – 1969
Th. Rohde, uddeler, 1969 – 1972

Valgmenighedens præster var:
Axel Helweg, 1900 – 1914
Jacob Trier, 1914 – 1922
Sven Fenger, 1923 – 1931
Skat Rørdam-Clausen, 1932 – 1941
Henrik Dons Christensen, 1942 – 1957
Helge Skov, 1957 – 1969
Enok Mortensen, 1969 – 1971

Sognepræster:
Agner H. Frandsen, 1971 - 2003
Hasse N. Jørgensen, 2003 -

1. april 1972 opløstes valgmenigheden, og kirken blev filialkirke i Malt sogn. Præsteboligen solgtes til Malt-Folding menighedsråd og blev sognepræstebolig.

I 1986 skiltes Askov ud fra Malt sogn og blev et selvstændigt sogn. Kirken blev sognekirke i Askov sogn.

Der er siden kirkens opførelse kun foretaget få ændringer i det indre og det ydre. De små mosaikruder med korsmotivet og det forskelligt farvede glas er uændrede. De blev skænket til kirken i 1900 af Poul la Cours børn. Døbefonten af bornholmsk granit er også fra opførelsesåret. Den noget omdiskuterede englefrise er opsat i 1903 og stammer fra billedhuggeren Nicolai Schmidts værksted i København.

Maleren og keramikeren Karl Schrøders alterbordsforside fra 1900 blev i 1939 stillet i skammekrogen og erstattet med et egetræs-arbejde af Hans Georg Skovgaard, der samme år også tegnede en ny prædikestol af tegl til afløsning af den gamle af træ.

Kirkens altersølv fra 1900 er tegnet af P. V. Jensen Klint, der dengang ikke var et ukendt navn i Askov. Han er mester for underdelen til Poul la Cours store forsøgsmølle fra 1897, der stadig kan ses på Møllevej.

Sølvet, der er magen til et sæt i Hellerup kirke, blev stjålet ved et natligt indbrud i kirken for en del år siden, men er dukket op igen. I mellemtiden – da man ikke regnede med nogensinde at skulle gense tyvekosterne – tegnede arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen, Ærø, nyt sølv til kirken, udført af sølvsmed Erik Sjødahl, København.

I 1999 iværksatte menighedsrådet en gennemgribende istandsættelse af Askov kirke under ledelse af Alan Havsteen-Mikkelsen. I forbindelse hermed blev den fornemme alterbordsforside fra 1900 anbragt på sin oprindelige plads.

To figurer fra den anden alterbordsforside er nu ophængt på den sydlige vestvæg.

Askov kirke

Valgmeninghedskirke
1900 - 1972

Distriktskirke i Malt sogn
1972 - 1986

Sognekirke i Askov
siden 1986

Kirkens indre set mod øst. Det byzantinsk
inspirerede rum fik under istandsættelsen i
1999 atter et loft med den oprindelige grønne
farve, der igen har inspireret til stolegavlenes
røde faeve. Alteret er fra kirkens opførelse i
1899 og prædikestolen fra 1939. Lysekronerne
er fra 1990.

Kirkens indre set mod vest. I mange år stod
orglet på pulpituret. Det nuværende orgel,
der er tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen og
bygget hos orgelfirmaet Jensen og Thomsen
i Lyngby i 1999, har tolv stemmer og er
intoneret af Jacob Heinesen.

Karl Schrøders alterbordsforside fra 1900.
I midten det forgyldte latinske monogram:
I H S - Iesus Hominum Salvator -
Jesus menneskers frelser.
Liljerne og kornaksene er opstandelsessymboler.

Hans Georg Skovgaards evangelistsymboler
på prædikestolen fra 1939: Matthæus-englen,
Johannes-ørnen, Markus-løven og Lukas-koen.